Mag de or een extra lid toevoegen als bestuurder en vakbond akkoord zijn?

Om voorzien verloop en langdurige ziekte te ondervangen, heeft een or tijdelijk meer leden dan het formele aantal zetels. Die or wil graag vastleggen dat hij uit meer leden mag bestaan dan de wet voorschrijft. Wat zijn de mogelijkheden om tijdelijk of definitief een or-lid toe te voegen, indien bestuurder en vakbonden hiermee instemmen? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Dit artikel kun je alleen lezen met een abonnement.