Meer doen met Artikel 30: dit zijn rechten or bij benoeming of ontslag van bestuurder

Leden van ondernemingsraden weten meestal wel dat het adviesrecht in Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is geregeld. Minder bekend is dat een ondernemingsraad ook op grond van Artikel 30 Wor adviesrecht heeft. Daarin staat dat de ondernemingsraad mag adviseren bij de benoeming en het ontslag van de bestuurder. In deze checklist leggen we je uit wat de rol van de or kan zijn en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan.