Lat voor zorgplicht ligt hoog

Een werkgever moet voorkomen dat een werk-nemer in de uitoefening van het werk schade lijdt. Als dat toch gebeurt dan is hij aansprakelijk, tenzij hij met feiten afdoende kan aantonen dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht.