Giltay legde in juni zijn functie neer naar aanleiding van het oriënterend onderzoek. De andere leden van het dagelijks bestuur van de cor zijn allemaal tijdelijk teruggetreden.

Een oriënterend onderzoek is een verkennend onderzoek of vooronderzoek naar mogelijk laakbaar handelen, plichtsverzuim of strafbare feiten. Een intern onderzoek is een onderzoek in opdracht van de korpschef, politiechef of directeur naar vermoedelijk plichtsverzuim. In deze zaak loopt het oriënterend onderzoek ook nog.