Bekijk alle artikelen

Wat te doen als je de informatie niet krijgt?

Wat te doen als je de informatie niet krijgt?

Het komt voor dat, ondanks goede pogingen, de ondernemingsraad bepaalde, door hem gewenste informatie, niet krijgt. Wat dan? Hierna volgt een aantal...

Let hierop bij personeelsvolgsystemen

Let hierop bij personeelsvolgsystemen

Een personeelsvolgsysteem is een systeem om de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers te controleren. Een werkgever mag alleen van...

Goede scholing is voor de

In vijf stappen naar een scholingsplan

Leden van de ondernemingsraad hebben wettelijk recht op scholing, maar lang niet alle or-leden maken hier (volledig) gebruik van. Het helpt om te...

Volg deze stappen bij or-verkiezingen

Volg deze stappen bij or-verkiezingen

Eén keer in de zoveel tijd is het zover: er moeten or-verkiezingen georganiseerd worden. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg.

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. In dit artikel staat echter geen voorschrift over hoe de ondernemingsraad in...

Let hier op bij een draaiboek agressie

Let hier op bij een draaiboek agressie

Weet de organisatie wat te doen als er sprake is van agressie? Let als ondernemingsraad op onderstaande punten.

Zo voer je een gesprek met kandidaat or-leden

Zo voer je een gesprek met kandidaat or-leden

Eén van de stappen bij het werven van nieuwe or-leden, is het voeren van gesprekken met mogelijk nieuwe or-leden. Hoe pak je zo'n gesprek met...

Waar moet je rekening mee houden bij het kiezen van een maatwerkcursus?

Waar moet je rekening mee houden bij het kiezen van een...

De leden van de ondernemingsraad hebben scholingsrecht. Als jouw ondernemingsraad een maatwerkcursus wil volgen, dan kun je kiezen uit veel...

Zo ga je als or te werk bij een fusie of overname

Zo ga je als or te werk bij een fusie of overname

De ondernemingsraad moet als eerste worden geïnformeerd over een fusie, samenwerking of overname. De or zal dan acties ondernemen, maar voor alles is...

Aan de slag met de benoeming van een nieuwe bestuurder

Aan de slag met de benoeming van een nieuwe bestuurder

In het bedrijf wordt een nieuwe directeur benoemd, die tevens de bestuurder voor het overleg met de ondernemingsraad zal zijn. De or heeft in zo'n...

Zo beoordeel je het contract met de arbodienst

Zo beoordeel je het contract met de arbodienst

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst. Onderstaande checklist helpt de ondernemingsraad met het beoordelen van...

Shutterstock

Hoe kies je een trainingsbureau?

Scholing en opleiding helpen de ondernemingsraad om zijn rol beter te kunnen vervullen. Maar hoe kies je het trainingsbureau dat bij de...

Zo kies je het secretariaat van de ondernemingsraad

Zo kies je het secretariaat van de ondernemingsraad

Een goed secretariaat van de ondernemingsraad is de smeerolie van de medezeggenschap. Hoe pak je dat aan als nieuwe ondernemingsraad?

Zo ga je als or aan de slag met het instemmingsrecht uit artikel 27 WOR

Zo ga je als or aan de slag met het instemmingsrecht uit artikel 27...

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden worden enkele voorschriften gegeven voor de behandeling van het voorgenomen besluit door ondernemer...

Zo oefen je als or invloed uit op de strategie

Zo oefen je als or invloed uit op de strategie

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed...

Let hierop bij het arbeidstijdenbeleid

Let hierop bij het arbeidstijdenbeleid

Het is de taak van de ondernemingsraad om erop toe te zien dat de wettelijke regels met betrekking tot arbeids- en rusttijden worden nageleefd. Een...

Shutterstock

Checklist arbeidsvoorwaardenonderhandeling

Om adequaat te kunnen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, is het belangrijk dat de volgende voorwaarden aanwezig zijn binnen de ondernemingsraad.

Pixabay

Let als or hierop bij het thema privacy

Ondernemingsraden spelen bij de privacybescherming van medewerkers een cruciale rol. Waar moet de ondernemingsraad aan denken als het gaat over...

Zo werf je nieuwe or-leden

Zo werf je nieuwe or-leden

Het winnen van medewerkers voor de goede zaak is voor de ondernemingsraad een vak apart. Een stappenplan om succesvol met de werving van kandidaten...

Denk hieraan bij communicatie met de achterban

Denk hieraan bij communicatie met de achterban

Communicatie met de achterban is belangrijk voor de ondernemingsraad. Het levert informatie op en maakt de or representatiever.