stock.xchng

Minder meldingen beroepsziekten

Het aantal meldingen van beroepsziekten dat is binnengekomen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is in 2012 gedaald ten opzichte van een...

Burnout verantwoordelijkheid werkgever

Wanneer een werknemer een burnout krijgt, is de werkgever hier aansprakelijk voor. Het arbobeleid moet namelijk ingericht zijn om burnouts te...