WOR art. 24 - De overlegvergadering (foto: Pixabay)

Artikel 24 n1. In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer...