Hoe moet een advies eruitzien?

Hoe moet een advies eruitzien?

Een van de wezenlijke bevoegdheden van een ondernemingsraad is het adviesu00adrecht. Dit artikel handelt over de vraag hoe een advies eruit zou...

Adviesrecht bij onontkoombaar besluit?

Het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) wacht het advies van de ondernemingsraad niet af bij een besluit tot bedrijfsbeu00ebindiging. De...

Advies niet meer geldig?

Advies niet meer geldig?

Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan het...

Zelf maar niet alleen

Een groot deel van mijn leven ben ik opgegroeid in de veronderstelling dat ik alles zelf moest kunnen en ook het liefste alles zelf moest doen. In...

(Foto ANP)

COR steunt deel strategie NS niet

De Centrale Ondernemingsraad van NS staat niet achter het voornemen van NS om de winkelactiviteiten op stations af te bouwen en niet mee te dingen...