Alles over advies

(foto: Pixabay)

Tool leidt naar juiste arbodeskundige

Voor het vinden van de juiste arbodeskundige bij een specifieke arbovraag kan een speciaal ontwikkelde tool geraadpleegd worden. Deze Arbodeskundige...

||Arend van Dam

Cartoon: fases adviestraject

Op de weg van adviesaanvraag naar advies zijn verschillende fases of stappen te onderscheiden.

Van adviesaanvraag tot advies

Van adviesaanvraag tot advies

Een OR bewandelt geregeld de weg van adviesaanvraag naar advies. Welke stappen kent deze route?

Maandag wasdag

Maandag wasdag

Dit zinnetje duikt steeds weer op in het hoofd van de OR secretaris. Zijn moeder riep dat altijd als u201cgelukkigu201d de gewone werkweek na de...

ANP

OR behoudt 76 banen bij Philips

Op aandringen van de ondernemingsraad heeft Philips Healthcare een reorganisatie in Best teruggedraaid. Dat meldt het Brabants Dagblad.

123 RF

OR trekt externe adviseur aan

In sommige gevallen kiest de ondernemingsraad ervoor om een externe adviseur in te huren, omdat de OR zelf niet de juiste deskundigheid heeft om tot...

Column: Liever eerder dan later

Momenteel zit ik in een adviestraject waarvoor de OR mij als adviseur u00e9u00e9n week voor de definitieve besluitvorming heeft ingehuurd. Als mijn...

'Extern advies heeft ons veel gebracht'

Het inwinnen van extern advies kan ondernemingsraden goed helpen. Dat zegt Coen Geelhoed, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van...

Het kiezen van een OR-adviseur

Om goed te reageren op een adviesaanvraag voor een reorganisatie is meer nodig dan een cursusleider of een vakbondsbestuurder. Hoe kiest de OR een...

De bestuurder blijft te laat advies vragen (foto: Pixabay)|123 RF

Adviesaanvraag komt steeds te laat

"Ondanks herhaalde verzoeken van de ondernemingsraad blijft de bestuurder advies vragen op het moment dat het besluit feitelijk al is genomen, soms...