(foto: Pixabay)

Voor het vinden van de juiste arbodeskundige bij een specifieke arbovraag kan een speciaal ontwikkelde tool geraadpleegd worden. Deze Arbodeskundige...

Maandag wasdag

Dit zinnetje duikt steeds weer op in het hoofd van de OR secretaris. Zijn moeder riep dat altijd als u201cgelukkigu201d de gewone werkweek na de...

ANP

Op aandringen van de ondernemingsraad heeft Philips Healthcare een reorganisatie in Best teruggedraaid. Dat meldt het Brabants Dagblad.

123 RF

In sommige gevallen kiest de ondernemingsraad ervoor om een externe adviseur in te huren, omdat de OR zelf niet de juiste deskundigheid heeft om tot...

Momenteel zit ik in een adviestraject waarvoor de OR mij als adviseur u00e9u00e9n week voor de definitieve besluitvorming heeft ingehuurd. Als mijn...

Om goed te reageren op een adviesaanvraag voor een reorganisatie is meer nodig dan een cursusleider of een vakbondsbestuurder. Hoe kiest de OR een...

De bestuurder blijft te laat advies vragen (foto: Pixabay)|123 RF

"Ondanks herhaalde verzoeken van de ondernemingsraad blijft de bestuurder advies vragen op het moment dat het besluit feitelijk al is genomen, soms...