Alles over advies

Soms neemt de bestuurder een maatregel die vooruit lijkt te lopen op een besluit dat formeel nog niet genomen is. De ondernemingsraad, die bezig is...

De bestuurder weigert extra kosten voor een deskundige te vergoeden en wil de adviestermijn niet verlengen. De ondernemingsraad wint de zaak bij de...

Extern advies onmisbaar voor OR

Ondernemingsraden hebben behoefte aan deskundigheid van buiten de OR, zo blijkt uit de enquu00eate die eind 2009 op ORnet heeft gestaan. Regelmatig...

De ondernemingsraad van HDC Media wil de resultaten van een extern onderzoek afwachten. De bestuurder interpreteert dat onterecht als negatief advies.

In hoeverre kan de bestuurder voorkomen dat we een gesprek hebben met de Raad van Commissarissen?

Het inschakelen van een externe adviseur (foto: Pixabay)

Het inschakelen van een externe adviseur (adviesrecht, art. 25, lid 1n) is vaak de opstart van een belangrijke reorganisatie of verandering. Wees...