Bert Fundter, Walter van der Ploeg en Jeroen de Waal, Bureau Zuidema PM

Altijd een nieuwe invalshoek

Soms is de uitdaging voor medezeggenschappers wel u00e9rg groot. Bijvoorbeeld bij complexe adviesaanvragen waar meerdere partijen hun stempel op...

Brilletje

Brilletje

Een van de lastige maar wel heel belangrijke zaken voor een ondernemingsraad is om voldoende overzicht te hebben en te houden van waar het werkelijk...

Pixabay

Structuurregeling vergt nieuwe feiten

In het kader van een adviestraject in 2017 over herfinanciering, stelt de ondernemingsraad als voorwaarde dat de ondernemer de structuurregeling moet...

Meer invloed krijgen met adviesrecht

Wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit bij de ondernemingsraad neerlegt, neemt de druk op de laatste toe. Er moet snel een advies komen. Maar...

Geluk

Wat is er mooier dan bij te kunnen dragen aan het geluk, de blijdschap en de trots van een ander?nNaar mijn idee: niets. Echt helemaal niets.