Alles over belonen

Pixabay

Tijdelijke loonsverhoging: instemmingsrecht?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden...

Pixabay

Werknemer maakt geen aanspraak op beschikbaarheidstoeslag

De werkgever (een uitvaartcentrum) en een werkneemster verschillen van mening over de uitleg en toepassing van bepalingen uit de CAO Uitvaartbranche....

Pixabay

NOW-regeling en uitstel van loonsverhoging

Mijn werkgever wil de procentuele en prestatie-gerelateerde loonsverhoging uitstellen (gebaseerd op het voorgaande jaar). Mag dit, en heeft dit...

Pixabay

Or Aon over loonoffer: 'Risico's niet afwentelen op personeel'

De ondernemingsraad van Aon biedt geen steun aan het verzoek van de Aon-directie aan het personeel om een deel van het loon in te leveren. De or...

Shutterstock

Personeel vinden steeds lastiger, maar hoger loon blijft uit

Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar, maar werkgevers lijken geen heil te zien in het verhogen van het salaris of het...

'Uitspraak onregelmatigheidstoeslag heeft grote gevolgen'

'Uitspraak onregelmatigheidstoeslag heeft grote gevolgen'

De uitspraak van de rechtbank Den Haag van begin juni over onregelmatigheidstoeslag doet veel stof opwaaien. De rechtbank oordeelde dat het Haga...

ANP

Inspectie: minder overtreding eerlijk werk in de bouw

In 2014 heeft de inspectie SZW minder overtredingen geconstateerd, van wetgeving gericht op eerlijk werk, dan in 2013. Afgelopen jaar werden in 21...

AFP

OR KLM neemt afstand van bonusdiscussie

De ondernemingsraad van KLM neemt afstand van de discussie die vakbond FNV Cabine heeft aangezwengeld over de beloning van topman Pieter Elbers. Dat...

ANP

PvdA doet wijzigingsvoorstel WOR

PvdA-Kamerlid Keklik Yu00fccel heeft een wetsvoorstel ingediend dat ondernemingsraden meer invloed moeten geven bij het aankaarten van...

The Economist

CNV: 'OR, kaart gelijke beloning bij werkgever aan'

Ondernemingsraden zouden werkgevers meer moeten aansporen om vrouwen en mannen gelijk te belonen. Die oproep doet CNV-voorzitter Maurice Limmen.