ANP

Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van pensioenregelingen door pensioenfondsen en beter geu00efnformeerd worden over...

COR Amsterdam stapt naar kantonrechter

De Centrale Ondernemingsraad is naar de kantonrechter gestapt, omdat de gemeente MRI-toelages van medewerkers wil herijken, zonder dat hierover...