De maand van de waarheid

September, de eerste echte lange werkmaand na het zomerseizoen. Volle agendau2019s in combinatie met de afsluiting van het derde kwartaal.

Overeenstemming over OR-budget Best

Na onenigheid, een rechtszaak en weken van overleg, zijn de gemeente Best en haar ondernemingsraad het eens geworden over een verlaging van het...

In 2012 werd een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. In juni 2013 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste...

Gemeente wil OR-budget bijna halveren

De gemeente Best wil het budget van de ondernemingsraad met 40 procent korten. De ondernemingsraad pikt dit niet en stapt desnoods naar de rechter.

Tweede Kamer heeft OR 2.0

De verkiezingen zijn achter de rug en het is duidelijk dat er heel wat geschoven gaat worden in de Tweede Kamer. Maar naast de vertegenwoordigers van...

Ondernemingsraden van overheidsinstellingen hoeven voor de inhuur van externe deskundigen, niet eerst drie offertes aan te vragen, zoals dat geregeld...

We zijn druk bezig om de begroting van de ondernemingsraad voor het nieuwe jaar af te ronden. Daarin hebben we ook de scholingsdagen van de OR-leden...