Alles over budget

Omdat een ondernemingsraad een budgetgrens heeft gekregen voor het inschakelen van een deskundige, krijgt de advocaat slechts een gedeelte van zijn...

Checklist: OR-faciliteiten

Zonder voldoende middelen kan een mens niet werken. Dat geldt ook voor een ondernemingsraad. Wat zijn de faciliteiten waarop een ondernemingsraad...

Het opstellen van een budget

Onze bestuurder wil graag dat wij een budget voor de ondernemingsraad opstellen. Wij werken al jaren zonder budget. Hoe moeten we dat doen?

De bestuurder weigert extra kosten voor een deskundige te vergoeden en wil de adviestermijn niet verlengen. De ondernemingsraad wint de zaak bij de...

Hij of zij is onafhankelijk, ondersteunt de ondernemingsraad bij tal van taken, en is uitsluitend in dienst om deze functie uit te oefenen. We hebben...

Inhoud OR-budget

"De directie heeft ons gevraagd een voorstel voor een OR-budget in te dienen. Waar moeten we op letten?"

Een medewerker wilu00a0een cursus volgen maar hijnkrijgt van de werkgever te horen dat hij die niet krijgt, omdat hij ditu00a0deneerste vijf jaar...