Alles over commissie

Beloningsverschil man en vrouw aan te pakken

Beloningsverschil man en vrouw aan te pakken

Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen ontstaat door bij het vaststellen van het salaris ook vrij willekeurige maatstaven te gebruiken.

Tips voor een betere taakverdeling

Artikel 15 van de Wet op de Ondernemingsraden biedt de ondernemingsraad de mogelijkheid om vaste, tijdelijke en onderdeelcommissies in te stellen. In...

Hoe wordt een vaste commissie samengesteld?

De ondernemingsraad wil een vaste commissie instellen. Worden de leden door verkiezingen gekozen of mag de OR geschikte werknemers (niet OR-leden)...

Goed werken met commissies

Op de ondernemingsraad komen veel onderwerpen af. Eigenlijk zou elk OR-lid met alles goed uit de voeten moeten kunnen, maar dat lukt gewoon niet.

Het instellen van een commissie

Het instellen van een commissie

Binnenkort zal onze organisatie worden gereorganiseerd. Als ondernemingsraad worden we goed betrokken. Wij willen zelf ook graag de achterban goed...

Instelling vaste OR-commissie

De WOR bepaalt dat de ondernemingsraad voor het instellen van een vaste commissie een schriftelijk instellingsbesluit neemt en daarover vooraf met de...

Taakverdeling: Het werken met commissies

Soms krijgt de OR toch wel erg veel op zijn bordje. De vraag 'Hoe kunnen we efficiu00ebnter werken?' zal dan snel naar voren komen. Een eerste stap...

FNV Bondgenoten wil commissaris bij Fortis

FNV Bondgenoten wil een commissaris bij Fortis kunnen benoemen, zodat ooknde werknemersbelangen aandacht krijgen. De bond vindt ook dat Fortis...

PvdA'er staat vergoedingen af

PvdA-europarlementariu00ebr Ieke van den Burg zal ook de vergoeding van haarntweede commissariaat storten in een stichting die zich richt op het...

CGB: Geen gelijke kansen voor vrouwen

Vrouwen krijgen bij werving en selectie nog steeds geen gelijke kansen wanneer zij net zo geschikt zijn als mannen. Het onderscheid varieert van het...