Democratie is meer dan stemmen tellen

Bij het geven van belangrijke adviezen hecht de ondernemingsraad vaak veel waarde aan de mening van de achterban. Vaak gebruikt de or daarvoor een...