Alles over Crisisbeheersing

Voorstel Crisisregeling Personeelsbehoud in de maak

Voorstel Crisisregeling Personeelsbehoud in de maak

Het kabinet heeft een Crisisregeling Personeelsbehoud in voorbereiding. De regeling omvat een een 'deeltijd WW' voor werkgevers die in...

'Snel komen met nationaal herstelplan'

'Snel komen met nationaal herstelplan'

Verleng de huidige steunmaatregelen aan het bedrijfsleven tot het eind van dit jaar. Voorlopig geen belastingverhogingen. Tien jaar de tijd om...

Blijf ook in coronatijd met elkaar overleggen

Blijf ook in coronatijd met elkaar overleggen

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor bedrijven en ondernemingsraden. We krijgen veel vragen. De meest gestelde vragen lopen we hier langs.

Blijf ook in coronatijd met elkaar overleggen

Blijf ook in coronatijd met elkaar overleggen

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor bedrijven en ondernemingsraden. We krijgen veel vragen. De meest gestelde vragen lopen we hier langs.

Shutterstock

'Thuiswerken zal een blijvertje blijken'

u2018Ellek nadeel hep se voordeel,u2019 orakelde een groot Nederlands voetballer ooit. Bij de Volksbank, moederorganisatie van SNS, ASN BANK,...

ANP

De kool en de geit

Zodra er zich een ernstige gebeurtenis voordoet, zoals een (corona)crisis, wil iedereen wat van de ondernemingsraad. Hoe houdt de ondernemingsraad...

'Voorschot en tijdvakken 3e NOW fraudegevoelig'

'Voorschot en tijdvakken 3e NOW fraudegevoelig'

Bij de derde NOW-subsidieregeling controleert de overheid de aanvragen achteraf. Hierin schuilt het risico dat werkgevers die te goeder trouw zijn in...

Shutterstock

Spoorbonden tegen krimpplannen NS

Een grote meerderheid van de leden van de vakbonden FNV en VVMC hebben de inkrimpingsplannen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) verworpen. FNV zegt...

Nieuwe handreiking overleg tijdens coronacrisis

Nieuwe handreiking overleg tijdens coronacrisis

Nederland neemt steeds meer, en strengere maatregelen tegen Covid-19. Bij steeds meer organisaties worden de gevolgen van overheidsmaatregelen...

Corona info

Corona info

Sinds een tijdje ben ik weer aan de gang. Omdat Nederland nog op vakantie was ben ik bezig geweest om informatie te verzamelen over de crisis,...