Pixabay

Als een ondernemingsraad verzoekt om informatie over een voorgenomen besluit en de achtergrond daarvan, dan moet de ondernemer hier ruimhartig aan...

Erbij horen

Toen ik ruim 12,5 jaar geleden bij GITP ging werken als adviseur, was een van de redenen daarvoor dat ik wilde leren ergens bij te horen. Daar was ik...

Conflict over medezeggenschapsstructuur

Een van de grootste gemeenten in het land heeft in 2013 een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld. Deze is, na een adviestraject met de centrale...