Alles over Diversiteitsbeleid

'Snel rapporteren over man-vrouwverhoudingen'

'Snel rapporteren over man-vrouwverhoudingen'

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op om snel te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf. Uiterlijk op...

Diversiteitsbeleid: Op zoek naar een goed evenwicht

Diversiteitsbeleid: Op zoek naar een goed evenwicht

Er is veel aandacht voor diversiteit en inclusief beleid. De meeste organisaties willen ermee aan de slag. Maar heeft diversiteitsbeleid en...

Man-vrouwverhouding aan de top iets verbeterd

Man-vrouwverhouding aan de top iets verbeterd

Meer vrouwen dan mannen werden dit jaar benoemd als commissaris. Daarmee is 2022 het eerste jaar waarin meer vrouwen dan mannen als nieuwkomer in de...

Vrouwen vaak gepasseerd voor topfuncties

Vrouwen vaak gepasseerd voor topfuncties

Ongeveer 600 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verwijten de ambtelijke top in een interne brief de eigen doelstellingen voor...

Shutterstock

'Kijk naar de overeenkomsten'

In het ideale geval is elke organisatie een afspiegeling van zijn klanten. De praktijk is weerbarstiger. u2018En dat is jammer,u2019 stelt Rachid...

Arend van Dam

'Ik wil mensen helpen'

Ikrame Amzourou is douanedeclarant bij DHL in Utrecht. Daarnaast is ze or-lid en secretaris van de onderdeelcommissie Aviation & Customs.

Theo Brassé

Divers talent

Ergens midden jaren negentig werd tijdens een OR-vergadering van een vakbond een discussie gevoerd over de uitwassen van het toen vigerende...

Pixabay

Kabinet wil 'stevige maatregelen' voor meer vrouwen aan de top

Organisaties die zich voor langere tijd toeleggen op diversiteitsbeleid melden dat 30% vrouwen in de top haalbaar blijkt. Reden voor de ministerraad...