Vrouwen vaak gepasseerd voor topfuncties

Vrouwen vaak gepasseerd voor topfuncties

Ongeveer 600 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verwijten de ambtelijke top in een interne brief de eigen doelstellingen voor...

Shutterstock

‘Kijk naar de overeenkomsten’

In het ideale geval is elke organisatie een afspiegeling van zijn klanten. De praktijk is weerbarstiger. u2018En dat is jammer,u2019 stelt Rachid...

Arend van Dam

‘Ik wil mensen helpen’

Ikrame Amzourou is douanedeclarant bij DHL in Utrecht. Daarnaast is ze or-lid en secretaris van de onderdeelcommissie Aviation & Customs.

Theo Brassé

Divers talent

Ergens midden jaren negentig werd tijdens een OR-vergadering van een vakbond een discussie gevoerd over de uitwassen van het toen vigerende...