Alles over functiewaardering

ANP

De code-Tabaksblat regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de RvC, de aandeelhouders en moet bijdragen aan meer transparantie en het voorkomen van...

Veroudering als gevolg van een niet automatisch aanpassend systeem (foto: Pixabay)

Het overgrote merendeel van de Nederlandse werknemers werkt in een functie waarvan de zwaarte is gewogen met een functiewaarderingssysteem. Functies...

Maandag is de AWVN-Salarisatlas 2009 verschenen. Dat handboek maakt hetnmogelijk om in u00e9u00e9n oogopslag de in een onderneming betaalde...

Om te voorkomen dat ze vastlopen, doen veel werknemers er goed aannperiodiek een loopbaangesprek te voeren met hun baas. Die conclusie trekt de...