functiewaardering

Shutterstock

Cao, functiewaardering en beloning

De beloning wordt tot de belangrijkste arbeidsvoorwaarden gerekend. Wat is de rol van de ondernemingsraad bij dit thema?

Werkgever hoeft niet mee te werken aan verzoek functie-indeling

Werkgever hoeft niet mee te werken aan verzoek functie-indeling

In de cao Metaal en Techniek is bepaald dat bij verschil van mening over de door de werkgever vastgestelde functie-indeling de zogenoemde Vakraad kan...

ANP

Code-Tabaksblat ook voor OR?

De code-Tabaksblat regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de RvC, de aandeelhouders en moet bijdragen aan meer transparantie en het voorkomen van...

MediaMarkt past arbeidsvoorwaarden aan zonder overleg

MediaMarkt past arbeidsvoorwaarden aan zonder overleg

MediaMarkt wil een nieuw functiehuis invoeren, zonder dat daarvoor overleg is gevoerd met ondernemingsraad of vakbonden.

Instemmingsrecht bij wijziging functiewaarderingssysteem

In de WOR staat dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op vaststelling, wijziging ofnintrekking van een functiewaarderingssysteem. Wanneer...

Garden Retail Service, Boskoop

Nieuw systeem functiewaardering

Veroudering als gevolg van een niet automatisch aanpassend systeem (foto: Pixabay)

Tips: OR en functiewaardering

Het overgrote merendeel van de Nederlandse werknemers werkt in een functie waarvan de zwaarte is gewogen met een functiewaarderingssysteem. Functies...

Nieuwe AWVN-Salarisatlas verschenen

Maandag is de AWVN-Salarisatlas 2009 verschenen. Dat handboek maakt hetnmogelijk om in u00e9u00e9n oogopslag de in een onderneming betaalde...

Loopbaangesprekken. Zinvol of niet?

Om te voorkomen dat ze vastlopen, doen veel werknemers er goed aannperiodiek een loopbaangesprek te voeren met hun baas. Die conclusie trekt de...

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren van een nieuwe functie? (foto: Pixabay)

Instemmingsrecht bij invoeren nieuwe functie?

Heeft de ondernemingsraadu00a0instemmingsrecht bij het invoeren van een nieuwe functie?