Alles over invloed

Shutterstock

Succesfactoren bij vernieuwing van medezeggenschap

Waar aan vernieuwing van de medezeggenschap wordt gewerkt, groeit in het algemeen de betrokkenheid. Een duidelijke visie en steun van bestuurder en...

Shutterstock

'Knellende' werkkostenregeling wordt versoepeld

Volgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2020 wordt de werkkostenregeling (wkr) versoepeld en verruimd. Het kabinet komt daarmee...

Shutterstock

Met je bestuurder werken aan betere besluitvorming

In de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders komen gevoelens van irritatie en onbegrip geregeld voor. Deze ontstaan door procesfouten bij de...

Servaas Beunk. (Foto: Ronald Lubbers)

Vrij willig

Eerder deze maand las ik in de krant een uitgebreid stuk over twee vrijwilligsters die een rechtszaak hebben aangespannen tegen een werkgever die hen...

Pixabay

Zo kan de or vernieuwen én invloed behouden

Vernieuwing moet. Zo ervaart menige ondernemingsraad dat, onder druk van het management en collegau2019s. Hoe de or rechten en verworvenheden kan...

Invloed en verantwoording

Invloed en verantwoording

Ondernemingsraden lopen vaak tegen het gegeven aan dat ze zich ergens verantwoordelijk voor voelen (bijvoorbeeld vanuit de rechten van de WOR) maar...

Theo Brassé

Wensen

Een heel gelukkigu2026, een voorspoedigu2026, een gelukkig..., een liefdevolu2026, een gezondu2026, een succesvolu2026, het allerbeste vooru2026, een...

Pixabay

Checklist: invloed krijgen op strategisch beleid

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed...

Inzicht krijgen in veranderstrategieën

Inzicht krijgen in veranderstrategieën

Als directie of managementteam heb je een idee. Een oplossing voor een probleem of het grijpen van een kans. De organisatie moet daarvoor veranderen....

Pixabay

'Een machtige OR heeft wezenlijke invloed'

Sterk aanwezige aandacht voor winstmaximalisatie en een top-down managementstijl veroorzaken ingrijpende veranderingen in de arbeids- en...