Alles over Invloed

Pixabay

'Een machtige OR heeft wezenlijke invloed'

Sterk aanwezige aandacht voor winstmaximalisatie en een top-down managementstijl veroorzaken ingrijpende veranderingen in de arbeids- en...

123 RF

OR gemeenten positief over eigen invloed

Een meerderheid van de ondernemingsraden bij gemeenten is van mening dat zij veel invloed heeft binnen de organisatie.

ANP

Pak de kans op invloed

Vrijdagochtend voor de Pinkster, mooi weer voorspeld, dus eenieder verheugt zich op een lang en zonnig weekend. Dat geldt gelukkig ook voor een...

Ondernemingsraad heeft matige invloed

Ondernemingsraden hebben slechts beperkte invloed op het beleid van hun organisatie. Dat vinden zij tenminste zelf, zo blijkt uit onderzoek van...

OR overheid invloedrijk

De meerderheid van de OR-leden binnen de overheid zijn positief over de invloed die zij hebben. Ook de bestuurders zijn positief over de invloed van...

Invloed OR op beleid

We zijn een nieuwe ondernemingsraad. Hoe kan onze raad invloed uitoefenen op het beleid?

ABC van de CAO

Van oudsher zitten vakbonden tegenover werkgevers aannde CAO-onderhandelingstafel. Toch kan een OR ook invloed uitoefenen op de inhoudnen de...

Rol OR bij pensioenregelingen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Bij verandering van (de) pensioenregeling kan er daarom voor de ondernemingsraad een rol van betekenis...

Checklist pensioenbeleid

Checklist pensioenbeleid

In deze checklist staat overzichtelijk weergegeven in welke situatie een ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het pensioenbeleid.

Kort langs de belangrijkste

Invloed van de OR: Wegwijs in de WOR

Als OR-lid kunt u veel invloed uitoefenen op de gang van zaken in uw bedrijf. Hoeveel precies, staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). We...