Alles over Joeps Loep

Joeps Loep: bereikbaarheid

Joeps Loep: bereikbaarheid

Werknemers moeten het recht hebben op onbereikbaarheid na werktijd, vindt Minister Asscher.

Joeps Loep: burn-out

Joeps Loep: burn-out

De Arbowet gaat komend jaar veranderen. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging krijgt het recht op inspraak bij het aannemen van een...

Joeps Loep: digi ouderen

Joeps Loep: digi ouderen

Veel sectoren zijn door de snelle digitalisering volledig veranderd. Vooral ouderen kunnen de digitalisering van veel werkprocessen niet altijd meer...

|

Joeps Loep: directe participatie

De vraag komt telkens weer terug. In welke rol praat je als OR mee in pilots en verandertrajecten met directe participatie? En hoe pak je dat aan...

Joeps Loep: happen naar de baas

Joeps Loep: happen naar de baas

Steeds meer organisaties zijn geu00efnteresseerd in wearables en apps waarmee je kunt zien hoe het staat met de gezondheid en het stressniveau van de...

Joep Bertrams

Joeps Loep: De Belastingdienst

De Belastingdienst vernieuwt de ICT en de manier van werken. Ook de medezeggenschap krijgt een nieuwe structuur. Maar of dat ook echt een verbetering...

Joeps Loep: Governance code

Joeps Loep: Governance code

Angstcultuur, corruptie, milieuschade, bonussen.. De corporate govenance-code is gericht op goed ondernemerschap en kan bijdragen aan het voorkomen...

Joep Bertrams

Joeps Loep: Rollen

Nederland is het land met de hoogste dichtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Inmiddels gaan we toe naar minder en...

Joep Bertrams

Joeps Loep: Drijvende kracht

De ambtelijk secretaris wordt vaak gezien als een spin in het web van de organisatie. Soms levert dat problemen op, maar meestal vinden...

Joep Bertrams

Joeps Loep: De gelukkige

Bij een reorganisatie is er vaak veel aandacht voor de medewerkers die moeten vertrekken. Maar de werknemers die mogen blijven, voelen zich vaak niet...