opleiden

Omgaan met data is het werk van de toekomst

Omgaan met data is het werk van de toekomst

Automatisering is niet de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Weinig bedrijven kiezen er tot nu toe voor om meer taken en functies te...

Dankjewel Ger!

Dankjewel Ger!

Ger aan de telefoon. 'Hee Niek, we hebben drie nieuwe leden in de ondernemingsraad, heb jij tijd om die nog even een dag te trainen voor we half mei...

Kabinet scherpt subsidieregeling STAP aan

Kabinet scherpt subsidieregeling STAP aan

Het kabinet scherpt de regels aan voor het scholingsbudget STAP. De scherpere voorwaarden zijn onder meer bedoeld tegen misbruik en oneigenlijk...

Vitaliteit is niet genoeg voor duurzame inzet

Vitaliteit is niet genoeg voor duurzame inzet

Na de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is duurzame inzetbaarheid een buzzword geworden. De nadruk ligt daarbij op vitaliteit, maar dat...

Komt STAP goed terecht?

Komt STAP goed terecht?

Verdeeld over drie inschrijfrondes hebben zou2019n 115.000 mensen de STAP-subsidie aangevraagd. Tot nu toe, want er volgen nog twee rondes. De eerste...

Aandachtspunten bij het ontwikkelen van een regeling op het gebied van opleidingsbeleid (foto: Pixabay)|

Checklist: Opleidingsbeleid

De ondernemingsraad heeft op grond van de WOR instemmingsrecht op een regeling op het gebied van opleidingsbeleid. Onderstaand een aantal...

Handen af van de scholingsaftrek

Handen af van de scholingsaftrek

Een brede coalitie van werknemers en werkgevers vraagt de politiek in Den Haag de scholingsaftrek te behouden. Daartoe heeft vakbondsvoorzitter...

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. (Foto: ANP|

SER stelt richtbedragen or-scholing 2017 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-scholing voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor scholing van de gehele ondernemingsraad ligt dit jaar iets...

Scholing? Or doet maar wat

Scholing? Or doet maar wat

Ondernemingsraden hebben vaak geen idee aan welke scholing zij behoefte hebben. Vaak ontbreekt een opleidingsplan helemaal, of het is niet concreet...

Taalvaardigheid maakt werk veiliger

Taalvaardigheid maakt werk veiliger

Een op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven, rekenen of heeft weinig digitale vaardigheden. Dat maakt werken vaak lastig of...