Shutterstock

Het coronavirus heeft het werk van de ondernemingsraad op zijn kop gezet. Via Skype, Zoom, Teams of WebEx, veel oru2019s proberen er het beste van te...

Shutterstock

Het voorgenomen uitstel van de loonsverhoging van 3,5% in de metaal- en technieksector kan alleen doorgaan als meer dan de helft van het personeel...

Shutterstock

Binnen ons bedrijf heeft een groep twee jaar geleden een opleiding gevolgd om zich te specialiseren. Deze groep is daarna een salarisschaal...