organisatieverandering

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen

Je zult nu maar in de horeca werkenu2026 Of in de reiswereldu2026 Of in de evenementenbrancheu2026 Of in de culturele sectoru2026 Of inu2026 Vul zelf...

Shutterstock

Kom los van de regeldruk en zet de zorg centraal

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en de regeldruk is groot. De ondernemingsraad moet in dat veeleisende krachtenveld invulling zien te geven aan...

Shutterstock

Or 3.0 in de zorg: neem de regie over vernieuwing

Zorgorganisaties verkeren in permanente verandering, met gevolgen voor de besluitvorming en daarmee voor de medezeggenschap. Hoe de ondernemingsraad...

Pixabay

Veranderingen in het functiegebouw

Onze organisatie is in verandering. De or vraagt al sinds februari om een formatieoverzicht op functieniveau, om eventuele veranderingen in het...

Pixabay

De organisatie advies groep als or-alternatief

Geen animo meer voor de ondernemingsraad, die wel wettelijk verplicht is? Richt de medezeggenschap anders in en werk tu00f3ch zoveel mogelijk in de...

Or XS4ALL zet enquêterecht in bij conflict met KPN

Or XS4ALL zet enquêterecht in bij conflict met KPN

De ondernemingsraad van XS4ALL sommeert moederbedrijf KPN maatregelen te nemen om het voortbestaan van de internetprovider te garanderen. Gebeurt dat...

Pixabay

Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is aan zet

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de integratie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Overheidswerkgevers...

Anders zijn

Anders zijn

Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een...

Pixabay

Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem

ING Nederland wil medezeggenschap een nieuwe invulling geven. Dit jaar komt er een medewerkersraad. Daarmee krijgt iedereen in de organisatie een...

Shutterstock

Wnra: vakbonden en gemeenten eens over Cao Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over afspraken voor de invoering van deu00a0Wet normalisering...