Alles over organisatieverandering

Pixabay

Fusie- en overnamebesluiten en de rol van de or

Het eerste artikel uit deze reeks gaf een overzicht van mogelijke vormen van fusies en overnames. In dit tweede artikel gaan we in op een aantal...

Pixabay

De personele gevolgen van fusie en overname

In dit derde artikel in een reeks over fusies en overnames belichten we de personele gevolgen die bij besluiten tot fusie of overname aan de orde...

Pixabay

Verlies zelfstandigheid na fusie

De ondernemingsraad van verzekeraar De Friesland adviseert vergeefs tegen een fusie.

Pixabay

Spreekplicht werkgever in geval van voorgenomen reorganisatie

De vraag die hier in twee instanties aan de orde is, is of een verzekeringsadviseur die een beu00ebindigingsovereenkomst heeft gesloten en daarna...

Pixabay

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies en overnames neemt toe. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende veranderingen zoals een...

Inhoud en proces

Inhoud en proces

Mij fascineert al twintig jaar de balans tussen de inhoud (het wat) en het proces (het hoe) bij onderwerpen die op het bordje van de ondernemingsraad...

Or De Friesland stapt naar rechter, fusie uitgesteld

Or De Friesland stapt naar rechter, fusie uitgesteld

Achmea heeft de voorgenomen fusie van zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis opgeschort, nu de ondernemingsraad van De Friesland zijn gang...

Veranderen

Ik weet niet of u er al aan toe bent om terug te kijken op het jaar. Velen van u zullen bezig zijn met de waanzin die losbarst voor de Kerst. Voor 1...

Reorganisatie: or en sociaal plan

Mijn vorige column ging over de invloed van de ondernemingsraad bij reorganisatie. Ik sloot af met de suggestie: claim een plek aan de...

Inzicht krijgen in veranderstrategieën

Inzicht krijgen in veranderstrategieën

Als directie of managementteam heb je een idee. Een oplossing voor een probleem of het grijpen van een kans. De organisatie moet daarvoor veranderen....