Overgang onderneming: afspraken personeel
Cao bindend bij ander pensioenfonds