Rechtmatig maar onrechtvaardig!

Rechtmatig maar onrechtvaardig!

Een cliu00ebnt van de voedselbank mag niet als vrijwilliger werken bij die voedselbank. Dus iemand die in aanmerking komt voor hulp van de...

Invloed medezeggenschap bij de overheid

Invloed medezeggenschap bij de overheid

25 Jaar geleden is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector ingevoerd. Reden voor een digitaal symposium over de invloed van de...

Pixabay

Nieuw pand: primaat van de politiek?

Op basis van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren (hierna: het Vaststellingsbesluit) is het masterplan Noord-Brabant vastgesteld, waarna er is...