Alles over raad van toezicht

ANP

OR zegt vertrouwen directie op

De ondernemingsraad van zorginstelling ZorgSaam in Zeeland heeft het vertrouwen in de directie opgezegd omdat deze de afgelopen jaren geen goed werk...

ANP

OR vraagt opheldering topsalarissen

De ondernemingsraad van KRO-NCRV heeft opheldering gevraagd aan de raad van toezicht over het salaris van twee directieleden.

OR Politieacademie krijgt kritisch rapport niet

OR Politieacademie krijgt kritisch rapport niet

Er is een kritisch rapport opgesteld over de leiding van de Politieacademie. De ondernemingsraad van de Politieacademie mag het rapport van minister...

Nieuwe OR na onvrede

Nieuwe OR na onvrede

De ondernemingsraad van Stichting Peuteropvang Oss zijn uit onvrede over de gang van zaken binnen de stichting opgestapt. De OR is niet van plan...

Toezichthouder laat het afweten op medezeggenschapsvlak

Toezichthouders hebben op medezegenschapsvlak een aantal verplichtingen die geregeld zijn in de Wet op ondernemingsraden. De meerderheid van de...

OR VUmc opent jacht op overgebleven bestuurslid

OR VUmc opent jacht op overgebleven bestuurslid

Volgens Volkskrant heeft de ondernemingsraad van het VUmc in Amsterdam heeft de aanval geopend op Wim Stalman, het enige bestuurslid dat bleef zitten...

Raad van Toezicht weg om nieuwe start COA

De Raad van Toezicht van het COA herkent zich niet in alle conclusies van de commissie-Scheltema, die onderzoek heeft gedaan naar het werkklimaat en...

OR ontevreden over communicatie RvT Leystromen

De ondernemingsraad van woonstichting Leystromen in Rijen is niet tevreden over de wijze waarop de communicatie is verlopen rondom de...

OR wil Albayrak nog niet terug bij COA

OR wil Albayrak nog niet terug bij COA

De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het raadzaam dat algemeen directeur Nurten Albayrak eerst lopende...

OR communiceert alleen via juristen

De ondernemingsraad van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland communiceert alleen nog maar via juristen met directeur Maud Groenberg.