AB Oost gaat reorganiseren. Er is een collectief ontslag van 300 werknemers aangevraagd door het uitzendbureau voor de agrarische sector.

Traditionele medezeggenschap is het uitsterven nabij. Ondernemingsraden moeten zich meer gaan richten op alternatieve vormen van inspraak. De toename...

Minder illegale arbeid in kassen

Het speciale Westland Interventieteam (WIT) treft in de glastuinbouw in de regio Rotterdam en Den Haag steeds minder illegale werknemers aan. Vorig...

De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu definitief. Aan artikel 31b van de...

Aan artikel 31b van de Wet op Ondernemingsraden, waarin staat de ondernemer ten minste u00e9u00e9n keer per jaar de ondernemingsraad moet informeren...

Medezeggenschap uitzendkrachten

Veel uitzendkrachten weten het niet, maar ook voor hen is de medezeggenschap geregeld in de Wet op ondernemingsraden.

Vleesverwerker Vion Enschede heeft vorige week gemeld dat hij alleen nog met buitenlanders wil werken. Uitzendkrachten met een Nederlands paspoort...

Vorige week maakte minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat hij een aantal wijzigingen wil doorvoeren om malafiditeit in de...