Vrijheid bij kiezen or-leden

Vrijheid bij kiezen or-leden

In ons bedrijf hanteren wij het kiesgroepenstelsel. De or wil dat iedereen op alle kandidaten kan stemmen, dus ook op kandidaten buiten de eigen...

Belangstelling polsen

Belangstelling polsen

'Ik heb begrepen dat je voorafgaand aan tussentijdse or-verkiezingen een belangstellingsregistratie kan houden. Hoe werkt dit?'

Shutterstock

Kunnen we nu verkiezingen houden?

'De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de...

123 RF

De representatieve or

De bestuurder wil met een representatieve or aan tafel zitten. Een or die weet wat er speelt en die de onderwerpen kan inbrengen die bij het...