Alles over verkiezingen

Stakend de verkiezingen in

Stakend de verkiezingen in

In één week waren er verkiezingen én stakingen. In een tv-programma werd beargumenteerd dat dankzij de democratie wij kunnen staken en dat, als je...

Vrijheid bij kiezen or-leden

Vrijheid bij kiezen or-leden

In ons bedrijf hanteren wij het kiesgroepenstelsel. De or wil dat iedereen op alle kandidaten kan stemmen, dus ook op kandidaten buiten de eigen...

Pixabay

Verkiezingen voor de or, maar geen kandidaten

Binnenkort zijn er verkiezingen. De leden die in de ondernemingsraad zitten willen niet meer herkozen worden. Ook hebben zich geen nieuwe...

Pixabay

Mag de or zijn zittingsduur aanpassen?

'Mag een or tussentijds zijn zittingsduur aanpassen van drie naar vier jaar zonder dat er nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden?'

Belangstelling polsen

Belangstelling polsen

'Ik heb begrepen dat je voorafgaand aan tussentijdse or-verkiezingen een belangstellingsregistratie kan houden. Hoe werkt dit?'

(Foto Pixabay)

Geldt er een taaleis om in de or te mogen?

'Ik vraag me af of je de Nederlandse taal machtig moet zijn om in de or te kunnen.'

Shutterstock

Kunnen we nu verkiezingen houden?

'De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de...

Moet een or zonder quorum verkiezingen houden?

Moet een or zonder quorum verkiezingen houden?

Door allerlei omstandigheden, waaronder langdurige ziekte, uitdiensttreding zit onze or binnenkort onder de helft van het wettelijke aantal or-leden...

123 RF

De representatieve or

De bestuurder wil met een representatieve or aan tafel zitten. Een or die weet wat er speelt en die de onderwerpen kan inbrengen die bij het...

Uitslag stemming openbaar maken?

Kunnen we als or bij onze verkiezingen het precieze aantal stemmen op de kandidaten niet geheimhouden om de kandidaten te beschermen die weinig...