Alles over Verlof

OR Deloitte akkoord met verplicht verlof

De ondernemingsraad van accountantskantoor Deloitte is akkoord gegaan met de maatregel dat werknemers verplicht tien extra verlofdagen op moeten...

Mogelijk aanpassing Arbeidstijdenwet en verlofregelingen

Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om werknemers in de Arbeidstijdenwetnhet recht te geven om te schuiven met hun werktijden, zodat ze arbeid en...

Werknemer mist sfeer op werkvloer tijdens vakantie

Ruim eenderde (38 procent) van de werknemers in Nederland mist tijdens eennvakantie de sfeer op de werkvloer. Dit blijkt uit de onlangs afgesloten...

Langdurig vaderschapsverlof levert bedrijf veel voordelen

Langdurig vaderschapsverlof levert bedrijf veel voordelen

Terwijl in Den Haag de discussie over de lengte van het ouderschapsverlofnweer opkomt, heeft adviesbureau &Samhoud de daad allang bij het...

Werkgevers tegen uitbreiding vaderschapsverlof

Werkgevers tegen uitbreiding vaderschapsverlof

Werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW zijnntegen het invoeren van een wettelijk geregeld, verplicht doorbetaaldn'geboorteverlof' van twee...

Wetsvoorstel 2 weken vaderverlof

Wetsvoorstel 2 weken vaderverlof

GroenLinks heeftu00a0deze weeku00a0een wetsvoorstel ingediend om het vaderverlof te verlengen van twee dagen naar twee weken.

Initiatiefwet en campagne voor meer kraamverlof vaders

Initiatiefwet en campagne voor meer kraamverlof vaders

FNV en GroenLinks willen dat vaders na de bevalling recht krijgen op twee weken betaald vaderverlof. De Raad van State ziet geen belemmeringen in de...

Actie voor meer kraamverlof vaders

Actie voor meer kraamverlof vaders

De FNV wil dat vaders en partners minstens twee weken betaald kraamverlof krijgen. Daarom is de vakbond deze week een petitie gestart. Ook het CNV is...

Bedrijf biedt 'sabbatical van de zaak' als arbeidsvoorwaarde

Het Nederlandse ICT-bedrijf de Caesar Groep biedt medewerkers een 'sabbatical van de zaak'. Vanaf dit jaar krijgen zij het verlof van de zaak...

Vakbond wil uitbreiding verlof jonge ouders

Vakbond wil uitbreiding verlof jonge ouders

Als het aan vakcentrale CNV ligt, moet het kraam- en ouderschapsverlof van jonge ouders worden uitgebreid. De vakbond is gestart met een actie en...