Shutterstock

Moet het opzegverbod gelden tijdens ziekte bij het inroepen van een uitzendbeding? Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bestaat er discussie over die...