Shutterstock

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt het ontslagrecht per 1 januari 2020. Ontslag wordt sneller mogelijk door een nieuwe ontslaggrond, de...

Pixabay

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is door de Eerste Kamer aangenomen. Hierbij een aantal belangrijke wetswijzigingen die per 1 januari 2020 van...

Huis voor Klokkenluiders moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen (foto: Eerste Kamer)||||Huis voor Klokkenluiders moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen (foto: Eerste Kamer)||Huis voor Klokkenluiders moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen (foto: Eerste Kamer)|ANP

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) baant zich niet zonder slag of stoot een weg door de senaat. De Eerste Kamerfracties hebben nog tal...