Shutterstock

Instemmingsrecht en plaspauzes

Heeft de ondernemingsraad zijn instemming terecht onthouden aan een nieuwe werktijdenregeling voor buschauffeurs?