De WOR is 70 jaar!

In alle hectiek rondom corona is het u (en eerlijk gezegd ook mij) wellicht ontschoten dat een goede bekende afgelopen mei 70 jaar is geworden: de...

Opzegtermijn voor or-leden

Opzegtermijn voor or-leden

Mag de oru00a0in zijn reglement opnemen dat de leden een opzegtermijn van twee maanden hebben voordat ze uit de oru00a0kunnen stappen?

Mosterd na de maaltijd

Mosterd na de maaltijd

In de wandelgangen had de ondernemingsraad al gehoord dat er in de aansturing van de afdeling Sales iets stond te gebeuren. In die zin kwam de...

Laat klokkenluider niet in de kou staan

Laat klokkenluider niet in de kou staan

De Wet Huis voor klokkenluiders is een klein half jaar van kracht. De ondernemingsraad moet een actieve rol spelen in het beschermen van mensen die...

Aandeelhouders moeten advies vragen

Aandeelhouders moeten advies vragen

De buitenlandse aandeelhouders van een internationaal concern willen een adviesbureau inschakelen. Dat is adviesplichtig, claimt de Nederlandse...

Lease-aanpassingen

Lease-aanpassingen

De werkgever wil van leasemaatschappij veranderen en daarmee ook van het merk leaseautou2019s. De leaseregeling zelf blijft onveranderd. Heeft de...