Pixabay

Wnra: wat is de rol van or en vakbonden?

u2018Wij zijn een ondernemingsraad van een gemeente. Vanwege de inwerkingtreding van de Wnra is er bij ons onduidelijkheid ontstaan over de...

Shutterstock

Wnra is van kracht: wat de or moet weten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 in werking getreden. De bestuursrechtelijke rechtspositie van ambtenaren...