Alles over wwz

Shutterstock

Moet het opzegverbod gelden tijdens ziekte bij het inroepen van een uitzendbeding? Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bestaat er discussie over die...

Pixabay

Onlangs heeft de kantonrechter Haarlem aan een werknemer een billijke vergoeding toegekend van u20acu00a0628.000,-. Dit is de hoogste billijke...