Joep Betrams

'Ondernemingsraden moeten hun instemmingsrecht op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding veel nauwgezetter opvatten. Laat contracten met...

Minister focust op werkstress

Minister Asscher gaat werkstress aanpakken. De komende vier jaar wil hij samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en...

StockXchng

u2018Hoe krijgt de OR zicht op het verzuim in de organisatie als hij dat nog niet heeft?u2019, vroegen wij aan Arbo-deskundige en trainer Josje...

StockXchng

Waarom is verzuim een belangrijk onderwerp voor de OR? Arbo-deskundige en trainer Josje Salentijn van Salentijn Consult geeft hier antwoord op. Ze...

Checklist: Regeling verzuimbegeleiding

Stelt de organisatie ziekteverzuimbeleid op dan heeft de ondernemingsraad hierop instemmingsrecht. Een aantal aandachtspunten voor de beoordeling van...

ANP

Veel zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Verzuimbureaus, arboartsen en werkgevers schuwen...

ANP

Door een ongeval tijdens het werk liepen vorig jaar 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op. Het ging om 7 procent van alle...