Werknemer valt, wie is aansprakelijk?

Werknemer valt, wie is aansprakelijk?

Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk, is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Dat is het uitgangspunt in de Nederlandse wet. Het is aan de...