Wet- en regelgeving

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Bij een werkgever gold een bepaalde berekeningsmethode voor roostertoeslag voor een deel van het personeel. Vanaf oktober 2018 is de manier van...

ANP

Langer vangnet voor oudere werkloze

Het kabinet stelt voor om Wet inkomensvoorziening oudere werklozen IOW met 4 jaar te verlengen. Als de Tweede en Eerste Kamer hierin meegaan, kunnen...

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Een werknemer is actief lid van de ondernemingsraad en dient onophoudelijk klachten tegen collega's in. De werkgever heeft daar genoeg van en dient...

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

De ondernemingsraden van 26 industriebedrijven hebben het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de risico's van een verhoging...

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Met dat doel presenteerde het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV een...

Rechtspraak voor medezeggenschap

Rechtspraak voor medezeggenschap

Op deze pagina vind je de laatste edities van Rechtspraak voor Medezeggenschap, het maandelijks overzicht met relvante jurisprudentie.

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft...

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Een vernieuwde richtlijn voor omgaan met platformwerk binnen Europa moet de platformen en de werkenden meer duidelijkheid geven over hun status:...

Pixabay

Betaalde werktijd, wat is dat precies?

Een werknemer moet tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn, op grond van de planningsregels van zijn werkgever. Gelden die tien...

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Onze organisatie wil over enkele maanden alleen nog maar elektrische leaseauto's aanschaffen. Is deze wijziging instemmingsplichtig of adviesplichtig?