Vragenservice

De stemmen staken, wat nu? 

De stemmen staken, wat nu?

De or is intern verdeeld over een uit te brengen advies. Wat gebeurt er als de stemmen staken?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

Klacht indienen over de or

Klacht indienen over de or

Een groot aantal werknemers is het niet eens met een door de ondernemingsraad gegeven instemming op een wijziging van onze pensioenregeling. Waar...

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ons bedrijf gaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) houden. Heeft de ondernemingsraad ook een formele rol in dat onderzoek?

Wij willen ook met managers overleggen

Wij willen ook met managers overleggen

De ondernemingsraad heeft regelmatig contact met afdelingsmanagers. De bestuurder heeft aangegeven dat zij de enige gesprekspartner van de or is....

'Overleg met Raad van Toezicht is verboden'

'Overleg met Raad van Toezicht is verboden'

'Wij zijn een or van een stichting die in zwaar weer verkeert. Wij hebben onze bestuurder laten weten dat wij een overleg willen inplannen met de...

Een uitnodiging voor de or, met 'strings attached'

Een uitnodiging voor de or, met 'strings attached'

Kan de ondernemingsraad een uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel van de directie accepteren als hierbij ook kaarten voor een sportwedstrijd zitten?

Mag de bestuurder onze nieuwsbrieven censureren?

Mag de bestuurder onze nieuwsbrieven censureren?

Wat mag er allemaal in een or-nieuwsbrief staan? En mag de directie onderdelen van de nieuwsbrief schrappen?

Schriftelijk communiceren met de achterban

Schriftelijk communiceren met de achterban

Hoe kunnen wij de communicatie met de achterban versterken? Wij hebben het gevoel dat medewerkers niet op meer e-mails zitten te wachten.

Murw

Murw

'Ik ben or-voorzitter van een stichting in de jeugd- en welzijnssector. Onze or is murw geslagen door voortdurende conflicten met onze bestuurder....