Vragenservice

Pixabay

Andere openingstijden, op andere dagen werken?

De werkgever besluit de openingstijden aan te passen: geen koopavonden en koopzondagen meer. Dit betekent dat medewerkers op andere dagen moeten...

(Foto Pixabay)

Heeft de OR instemmingsrecht op salarisverhogingen?

De ondernemingsraad heeft alleen invloed op de hoogte van de salarissen als er geen cao op de onderneming van toepassing is en de werkgever met de...

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

Hoe kunnen we beter participeren op een instemmingsaanvraag?

Hoe kunnen we beter participeren op een instemmingsaanvraag?

Met enige regelmaat horen we van ondernemingsraden dat ze achter de feiten aanlopen. Ze willen eerder betrokken worden bij een traject en ook de...

Pixabay

Tijdelijke loonsverhoging: instemmingsrecht?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden...

Ziekmelden per webcam, mag dat?

Ziekmelden per webcam, mag dat?

Een van onze managers wil dat zijn mensen zich voortaan ziekmelden per videoconferentie, bij voorkeur in Teams. Mag een werkgever dat verplicht...

Zzp'ers beoordelen

Zzp'ers beoordelen

Onze organisatie wil een beoordelingssysteem opzetten voor zzp'ers. Heeft de or ook instemmingsrecht bij het maken van zo'n een beoordelingssysteem?

Van ruilen komt soms huilen!

Van ruilen komt soms huilen!

Pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, moeten hun deelnemers kort voor hun pensioendatum de vraag stellen of ze een opgebouwd...

Van ruilen komt soms huilen!

Van ruilen komt soms huilen!

Pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, moeten hun deelnemers kort voor hun pensioendatum de vraag stellen of ze een opgebouwd...

Shutterstock

Mag een ziek or-lid de overlegvergadering bijwonen?

Ik ben or-lid en zit thuis, inmiddels herstellend, en kreeg een uitnodiging om een overlegvergadering bij te wonen. Bij aanvang werd ik toch door een...