Vragenservice

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

(Foto: Pixabay)

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Wat te doen als zich te weinig kandidaten aanmelden voor de verkiezing van de ondernemingsraad?

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Wij hebben als ondernemingsraad een paar jaar geleden, bij de instemming over een nieuw beloningssysteem, een afspraak gemaakt over een minimale...

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Onze organisatie wil over enkele maanden alleen nog maar elektrische leaseauto's aanschaffen. Is deze wijziging instemmingsplichtig of adviesplichtig?

Verplichte vrije dagen toewijzen

Verplichte vrije dagen toewijzen

Hoeveel verplichte vrije dagen mag een werkgever toewijzen aan het personeel? Geldt dit ook voor de parttimers of moet dit na rato worden gedaan?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Mijn werkgever wil het tijdstip van uitbetalen van het vakantiegeld voortaan een maand naar voren halen. Mag dit?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

De directie wil een nieuwe functie creëren, met bijpassende salarisschaal en bonus. Hebben wij als ondernemingsraad hierop instemmingsrecht?

Jaarlijkse scholingsdagen

Jaarlijkse scholingsdagen

Ons bedrijf heeft sinds kort een compleet nieuwe or. Klopt het dat je als or-lid recht hebt op vijf scholingsdagen per kalenderjaar?

'Overleg met Raad van Toezicht is verboden'

'Overleg met Raad van Toezicht is verboden'

'Wij zijn een or van een stichting die in zwaar weer verkeert. Wij hebben onze bestuurder laten weten dat wij een overleg willen inplannen met de...