Vragenservice

Kandidaten tekort, wat te doen?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Wat te doen als zich te weinig kandidaten aanmelden voor de verkiezing van de ondernemingsraad?

Klacht indienen over de or

Klacht indienen over de or

Een groot aantal werknemers is het niet eens met een door de ondernemingsraad gegeven instemming op een wijziging van onze pensioenregeling. Waar...

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Mag een moederbedrijf buiten Europa aan een dochterbedrijf in Nederland veiligheidsregels opleggen over onder andere het internetgebruik en...

Instemming op onderdelen, kan dat?

Instemming op onderdelen, kan dat?

Mag een werkgever over een aangepaste regeling alleen instemming vragen voor de gewijzigde onderdelen, bijvoorbeeld een aangepaste paragraaf? Of moet...

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Een collega die zich verkiesbaar wil stellen voor de ondernemingsraad heeft ook plannen om voor langere tijd te verhuizen naar een buitenland. Kan zo...

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

'Als or weten we dat er op het gebied van pensioenen heel wat gaat veranderen, maar hebben geen idee wat precies. Hoe belangrijk is dit eigenlijk?...

Adviesplicht: wat is een 'belangrijk' besluit?

Adviesplicht: wat is een 'belangrijk' besluit?

Een team wordt anders ingericht. Voorheen werd dit team aangestuurd door twee managers. Nu is er een tijdelijk manager die een plan gaat maken voor...

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ons bedrijf gaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) houden. Heeft de ondernemingsraad ook een formele rol in dat onderzoek?

Een uitgeklede ondernemingsraad, wat nu?

Een uitgeklede ondernemingsraad, wat nu?

Door omstandigheden bestaat onze ondernemingsraad nog maar uit drie leden. We zijn een or met zeven zetels. Kunnen we nog advies-en...

Wij willen ook met managers overleggen

Wij willen ook met managers overleggen

De ondernemingsraad heeft regelmatig contact met afdelingsmanagers. De bestuurder heeft aangegeven dat zij de enige gesprekspartner van de or is....