Jurisprudentie

Vakbondsman uitgesloten van or-werk

Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer verzoeken een or-lid, tevens actief kaderlid FNV, uit te sluiten van zijn werkzaamheden van de or. Mag...